CRL

 V archeologii, geologii, paleoklimatologii a dalších disciplínách vzrůstá potřeba absolutního určení stáří. Jednou z celosvětově nejpoužívanějších metod je radiouhlíkové datování. Poptávka meziročně narůstá rovněž v naší zemi.

V naší zemi není bohužel pracoviště vybavené AMS (Accelerator Mass Spectrometry), umožňující datovat vzorky o hmotnostech řádu miligramů. Naše laboratoř používá metodu založenou na konvenčním stanovení 14C cestou syntézy benzenu a několikadenního proměřování na nízkopozaďovém kapalinovém scintilačním spektrometru.

Kromě usnadnění přístupu k této datovací metodě je cílem laboratoře CRL poskytovat odborné veřejnosti konzultační podporu a také napomáhat s interpretací výsledků získaných ze zahraničních datovacích pracovišť.

aparatura pro syntézu benzenu
  Část aparatury pro syntézu benzenu