CRL‎ > ‎

Ceny

Komerční cena za radiouhlíkové datování jednoho vzorku činí 3 400,- Kč (bez DPH). Platí pro vzorky dřeva, uhlíků a kostí. Příplatek za zpracování atypických vzorků (např. vzorků ošetřených impregnačními činidly) bude určen dle použitého postupu zpracování.

Comments