Úvod‎ > ‎

Ceny

Komerční cena za radiouhlíkové datování jednoho vzorku činí 7000,- Kč (včetně DPH). Platí pro vzorky dřeva, uhlíků a kostí. Příplatek za zpracování atypických vzorků (např. vzorků ošetřených impregnačními činidly) bude určen dle použitého postupu zpracování. Datování s využitím radiometrické metody (LSC) je možné pouze po předběžné domluvě s laboratoří, jeho komerční cena činí 4000,- Kč (včetně DPH).

Comments