CRL‎ > ‎

Minimální hmotnosti vzorků

Samozřejmou podmínkou radiouhlíkového datování je dostatečné množství datovatelné formy uhlíku ve vzorku. Tabulka 1 uvádí přibližná minimální a optimální množství vzorků organického původu pro konvenční radiouhlíkové datování. V závislosti na vlastnostech vzorku však může být obsah datovatelné formy uhlíku značně odlišný. Pokud je vzorku dostatečné množství, je možno datovat s menšími nejistotami.

K datování karbonátových forem uhlíku jsou vhodné takové typy vzorků, u kterých můžeme vyloučit postdepoziční ovlivnění. Některé karbonátové vzorky proto mohou být datovatelné pouze obtížně (např. na základě směšovacích modelů), případně jsou nedatovatelné. 

Pro datování s použitím metody AMS jsou odpovídající hmotnosti přibližně o tři řády menší.

Tabulka 1: Orientační minimální a optimální množství vybraných typů vzorků organického původu pro radiouhlíkové datování konvenčními metodami (Gupta & Polach, 1985). Aktualizováno dle poznatků laboratoře. Hmotnosti jsou uvedeny pro vzorky v dobrém stavu.

 Typ vzorku
 Minimální (g)
Optimální (g)
  dřevo1  18  25-30
  zuhelnatělé dřevo a jiné organické látky
 5  10-20
  CaCO3  50  150
  papír  10  25-30
  kosti2
 60  300
  rašelina  30  80-120
  zemina - huminové kyseliny
 1000 2000-5000
 
1
Pokud je dřevo částečně ztrouchnivělé, minimální hmotnost se značně zvyšuje. Pokud je ztrouchnivělé dřevo nasíklé vodou, kterou lze "ždímat", je potřebná hmotnost vzorku 200-300 h.
 2 V tomto případě je minimální potřebné množství vzorku značně pohyblivé a záleží značně na podmínkách depozice vzorku. Kosti s nízkým obsahem kolagenu (pod 1 %) jsou nedatovatelné (Wood, 2010) .

Comments