Úvod‎ > ‎

CRL laboratoř

Naše radiouhlíková laboratoř s mezinárodním kódem CRL je provozována společným úsilím Ústavu jaderné fyziky AV ČR v.v.i. a Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. Pracoviště je vybaveno aparaturami pro přípravu mikrovzorků k AMS měření.

Vzorky pro radiouhlíkové datování jsou po předúpravě a izolaci datovatelné formy uhlíku spalovány a vzniklý CO2 je přečišťován. Poté je oxid uhličitý katalyticky redukován na elementární uhlík. Tato forma uhlíku, vhodná pro AMS měření, je v současnosti k vlastnímu měření zasílána na zahraniční pracoviště.

 Pro kalibraci AMS měření jsou používány grafitizované vzorky připravené ze „sekundární“ kyseliny šťavelové HOX II (NIST, dříve NBS), č. CRM 4990C (Schneider, 1995). Slepé (pozaďové) vzorky jsou připravovány z fosilního anhydridu kyseliny ftalové.

 
  Reaktory s grafitizovanými vzorky
 

Naměřená data jsou statisticky vyhodnocena a opravena na příspěvek od slepého vzorku. Výsledná aktivita 14C je vyjádřena jako „konvenční radiouhlíkové stáří“ dle Stuiver-Polachovy konvence, spolu s kombinovanou nejistotou stanovení se uvádí v letech BP (Stuiver&Polach, 1977).

V závislosti na původu vzorku je pro interpretaci aktivity (převod na stáří kalibrované) používána zejména kalibrační křivka IntCal20 (Reimer et al., 2020). Výsledné kalibrované stáří vzorku je zpravidla uváděno jako interval let BC nebo AD spolu s odpovídající mírou absolutní pravděpodobnosti.
 
  Grafitizované vzorky připravené k expedici na zahraniční pracoviště vybavená pro AMS měření